Struktura

Aby Republika Gospel mogła sprawnie działać, będziemy dążyli
do utworzenia następującej struktury:

struktura Republiki Gospel

Proponowany podział regionalny:

mapa regionalna