Współpraca

Do współpracy zapraszamy:

organizacje, związane ze środowiskiem gospel jako członków Republiki.

A także:

Kościoły i wspólnoty, instytucje kultury, samorządy lokalne,
przedsiębiorców, osoby indywidualne,

jako partnerów (np. wspierających nasza działania, chętnych do realizacji wspólnych przedsięwzięć).